Vinç İmalatları
Çelik Kontrüksiyon
Tank İmalatları ve Silolar
Silindir ile Fason Kıvrım